ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Մելանյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Եվրոպական երկրներում կանխիկ գնումների քանակը այնքան է նվազել անկանխիկ վարկերի տրամադրման ընդլայնումից հետո, որ անգամ բազմաթիվ խանութներ սկսել են զեղչեր տրամադրել կանխիկ առևտուրների դեպքում, քանի որ ակնհայտ է, որ խանութներն ավելի հակված են կանխիկ գումարի հետ աշխատելուն։ ՀՀ-ում դեռ զարգացած չեմ համարում անկանխիկ վարկերի տրամադրումը: Կան բազմաթիվ խանութներ, սրճարաններ, որոնք վճարումները անկանխիկ չեն
ՀՀ-ում վարկերի տրամադրման որոշումներ կայացնելիս հաշվի չեն առնվում անհատի սոցիալական վիճակը, այլ ուսումնասիրում են այն կազմակեպության պայմաններն ու ֆինանսական ռեսուրսները, որտեղ տվյալ անհատն աշխատում է։
Եվրոպական մի շարք երկրներում վարկերի տոկոսադրույքները կիրառելիս հաշվի են առնվում կոնկրետ անձի սոցիալական վիճակը և այս դեպքում վարկը ավելի ցածր ռիսկ է ունենում:
Կարելի է եզրակացնել, որ Վարկերի բնույթներն ու կիրառումները տարբեր են կախված աշխարհագրական և քաղաքական դիրքերից, սակայն համեմատական զուգահեռներ անցկացնելով կարելի է հետևել, որ այս ֆակտորները չեն կարող խաթարել ավելի ոչ ռիսկային և շահավետ վարկերի տրամադրմանը:

Меланя АКОПЯН
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МЕЖДУНОРОДНОМ РЫНКЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С РЫНКОМ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: безналичный кредит, международный банк, наличная сумма, фактическая ставка по кредиту.
После распространения безналичных кредитов Еврапейских странах большество магазинов предостовляют скидки при наличном оплате.
В Армении распространение безналичного кредита пока не считается распростроненным.
При предоставлении кредита не учитывается социальное положения субьекта. Рассматриваются условия и финансовые ресурсы организации, в которой работает данное лицо. А в ряде Европейских стран при предоставлении процентов по кредиту, учитываются социальное состаяние конкретного физического лица.
Можно заключить, что характер и применение кредитов зависят от географических и политических особенности, одноко эти особенности не оказывают влеяния на риски при предоставлении кредитов.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ