ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵՍԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ռուսաստանից եկող զբոսաշրջային հոսքերը ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի համար նշանակալի եկամտի այբյուր են: Հետազոտության նպատակն է քառակուսային ռեգրեսիոն վերլուծության միջոցով մոդելավորել ՀՀ միջազգային զբոսաշջային պահանջարկը: Կառուցվել է երկրորդ աստիճանի ռեգրեսիոն մոդել, որպեսզի գնահատվի 2009-2017 թթ Ռուսսատանի զբոսաշրջային այցելությունները ՀՀ:

Оганес КАРАПЕТЯН
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В АРМЕНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАДРАТИЧНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Ключевие слова: Туризм, въездной туризм, спрос, регрессионный анализ.
Российские туристические потоки в Армению представляют собой значительный источник прибыли для туристического сектора. Целью исследования является моделирование спроса на международный туризм в Армении с использованием квадратичного регрессионного анализа. Оценочная модель регрессии второй степени оценивается в попытке моделировать прибытие российских туристов в Армению в период с 2009 по 2017 год.

ՀՀ ՆԵՐԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵՍԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ