ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Երկրի ազգային տնտեսությունը բնութագրող մի շարք ցուցանիշներ հնարավորություն են տալիս գնահատել երկրի մակրոտնտեսական կայունությունը:Այս հոդվածում իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի, գների մակարդակի, պետական պարտքի և դրանց դինամիկայի վերլուծություն` այս երեք ցուցանիշները դիտարկելով որպես հիմական ցուցիչներ` կապված երկրի մակրոտնտեսական կայունության հետ:

Гагик БАДАДЯН
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РА
Ключевые слова: макроэкономическая политика, ВВП, инфляция, государственный долг.
Ряд показателей, характеризующих национальную экономику страны, дает возможность оценить макроэкономическую стабильность страны. В этой статье анализируются ВВП, уровни цен, государственный долг и их динамика, рассматривая эти три показателя как ключевые показатели макроэкономической стабильности в стране.

ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ