ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) /  2018
 
Սուրեն ԱՆԱՆՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում «կանաչ» սերտիֆիկացման համակարգը, կանաչ սերտիֆիկատների միջոցով ՎԷԱ-ի հիմքով գեներացնող ծրագրերի ֆինանսավորման հնարավորությունը: Մեկնաբանված է կանաչ սերտիֆիկատների առուվաճառքի և արբիտրաժի նպատակն ու դրա ռազմավարությունը՝ ուղղված սպառողների կողմից իրենց օգտագործվող ՎԷԱ-ի էլեկտրաէներգիայի ծախսերը նվազեցմանը, սպառողների կողմից ՎԷԱ-ի ծրագրերի ինքնաֆինանսավորման ապահովմանը և կամ սպառողների կողմից վերականգնվող էլեկտրաէներգիան անմիջապես գեներացնող ծրագրերից ձեռքբերմանը:

Сурен АНАНЯН
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКОГО ОБРАЩЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: «зеленые» сертификаты, «гарантирующие» сертификаты, система «зеленых» сертификатов, арбитраж «зеленых» сертификатов.
В статье представлена система «зеленой» сертификации в секторе возобновляемых источников энергии и возможность финансирования программ возобновляемых источников энергии посредством зеленых сертификатов. Прокомментирована цель и стратегия торгового оборота и арбитража «зеленых сертификатов» направленная на сокращение потребителями расходов на потребляемую электроэнергию из возобновляемых источников энергии, на обеспечение птребителями самофинансирования программ по вырботке электронергии из возобновляемых источников энергии или приобретение потребителями электроэнергии от непостедственно от генераторов возобновляемых источников электроэнергии.

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ