ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Գևորգ ՂԱԼԱՉՅԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Մեքենայական ուսուցումը և արհեստական բանականությունը այսօր մեծ կարևորություն ունեն ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում։ Ֆինանսական կազմակերպությունները փնտրում են վերլուծության ավելի հզոր մոտեցումներ, որպեսզի կարողանան մեծ տվյալների վերլուծությունը ծառայեցնել ի շահ ռիսկերի կառավարման։ Այս հոդվածը անդրադառնում է մեքենայական ուսուցման ներածությանը և դրա կիրառությանը ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից շարունակաբար ուսումնասիրվող որոշ խնդիրներում, ինչպիսիք են վարկային ռիսկի մոդելավորումը, կրեդիտային քարտերի զեղծարարությունը, փողերի լվացումը և այլն։
Նախ և առաջ մեքենայական ուսուցմամբ կարելի է մոդելավորել բավականին մեծ տվյալներ, և ի տարբերություն ավանդական ստոխաստիկ մոդելների՝ տվյալների ավելացումը ավելի արագ է հանգեցնում ուսուցման ճշգրտության բարձրացմանը։ Ապա ֆինանսական կազմակերպություններում ոչ միշտ են տվյալները հավաքագրվում վերլուծության համար պատրաստ տարբերակով, և այս մոդելները թույլ են տալիս տվյալների հետ կատարել նախնական փոփոխություններ։

Геворг КАЛАЧЯН
ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СЕКТОРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В РА
Ключевые слова: машинное обучение, Искусственный интеллект, Оценка риска, Контролируемое обучение, Нейронные сети.
Машинное обучение и искусственный интеллект очень важны для финансового сектора в наши дни. Финансовые учреждения ищут более эффективные подходы к анализу больших данных для управления рисками. Эта статья относится к введению в машинное обучение и его применению для решения постоянно обсуждаемых проблем финансовыми учреждениями, например: оценка кредитного риска, мошенничество с кредитными картами, отмывание денег. Во-первых, модели машинного обучения могут обучаться на огромном количестве данных, и в отличие от традиционных стохастических моделей, больше данных приводит к более высокой точности модели. Более того, финансовые учреждения собирают данные в форме, не готовой к анализу, с которой легко справляются модели машинного обучения.

ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ