ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Hrant ABAJYAN Huang DECHUN
THE FUTURE OF THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN CHINA AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Հրանտ ԱԲԱՋՅԱՆ
Հուանգ ԴԵՉՈՒՆ
ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ և ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱԳԱՆ
Բանալի բառեր. Չինաստան, Եվրասիական տնտեսական միություն, Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ նախաձեռնություն, Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտի, տնտեսական հարաբերությունների ապագա, միջազգային առևտուր, ենթակառուցվածքների շինարարություն:
Չինաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) միջև հարաբերությունները ամենաարագ զարգացողներից մեկն են աշխարհում: Երկուսի միջև ուժեղ կապը նրանց տնտեսական հաջողությունների շարժիչ ուժերից մեկն է: Չինաստանի և ԵԱՏՄ-ի տնտեսական հարաբերությունների ապագան բաղկացած է հնարավարություններից և վտանգներից: Այս հոդվածը ուսումնասիրում է Չինաստանի և ԵԱՏՄ-ի տնտեսությունները և առաջարկում է դրանց հարաբերության ապագա հնարավոր կարգավիճակը և արդյունքը:

Грант АБАДЖЯН
Хуанг ДЕЧУН
БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ И ЕВРАЗИСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: Китай, Евразийский экономический союз, Инициатива Один пояс - один путь, Экономический пояс Щелкового пути, будущее экономических отношений, международная торговля, инфраструктурное строительство.
Отношения между Китаем и Евразийским экономический союз одни из самых быстро развивающихся в мире. Сильная связь между ними является одной из движущих сил их экономических успехов. Будущее экономических отношений Китая и ЕАЭС состоит из возможностей и опасностей. Эта статья исследует экономики Китая и ЕАЭС и предлагает будущий возможний статус и результат их отношений.

THE FUTURE OF THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN CHINA AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ