ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#8 (216) /  2018
 
Hrant ABAJYAN Huang DECHUN
CHINA'S SILK ROAD ECONOMIC BELT FRAMEWORK PROVIDING NEW OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPING COUNTRIES IN THE EURASIAN REGION

Հրանտ ԱԲԱՋՅԱՆ
Հուանգ ԴԵՉՈՒՆ
ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԵՏԱՔՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄ Է ՆՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Բանալի բառեր. Չինաստան, Եվրասիա, Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտի, տնտեսություն, ենթակառուցվածքներ, առևտուր, տրանսպորտ:
Վերջին երկու տասնամյակում Չինաստանը որդեգրել է տարբեր ռազմավարություններ նպատակ ունենալով հասնել իր առևտրային ազդեցության բարձրացմանը համաշխարհային շուկայի զգալի մասի վրա, մասնավորապես Ասիական և Եվրոպական երկրներում: Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտին Չինաստանի ենթակառուցվածքային զարգացման լայնացման նախաձեռնության հետևանքն է, որի նպատակը տնտեսական ինտեգրացիայի և կապի խթանումն է Եվրասիական աշխարհամասում: Այս հոդվածը հետազոտում է Չինաստանի Մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտու կողմից Եվրասիական երկրների համար ստեղծված նոր հնարավորությունները և թե արդյոք դրանք ունեն դրական ազդեցություն նրանց տնտեսությունների վրա:

Грант АБАДЖЯН
Хуанг ДЕЧУН
КИТАЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ЩЕЛКОВОГО ПУТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
Ключевые слова: Китай, Евразия, Экономический пояс щелкового пути, экономика, инфраструктура, торговля, транспорт.
За последние две декады Китай приняла множество стратегий пытаясь достич повышения своего торгового влияния на значительную часть всемирного рынка, в частности в Азиатских и Европейских странах. Эконимический пояс щелкового пути последствие китайской инициативы расширения инфраструктурного развития, с целью продвижения экономический интеграции и связи в Евразийском континенте. Эта статья исследует новые возможности предоставленные Евразийским странам Китайским Эконимическим поясом щелкового пути, и имеют ли они позитивное влияние на их экономики.

CHINA'S SILK ROAD ECONOMIC BELT FRAMEWORK PROVIDING NEW OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPING COUNTRIES IN THE EURASIAN REGION  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ