ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ժամանակակից կազմակերպությունները բարձր արդյունքների հասնելուց բացի, ձգտում են նաև աշխատակիցների, ինչպես նաև նրանց կառավարիչների միջև սերտ համագործակցության: Վերջինս հնարավոր է դառնում կառավարիչների կողմից համապատասխան մեխանիզմների կիրառման շնորհիվ:
Հոդվածում քննարկված են մարտավարություններ, որոնք առաջին հերթին ամրապնդում են կառավարչի կամ իշխանությամբ օժտված անձի իշխանությունը: Ապա կոնֆլիկտներից և տարաձայնություններից խուսափելու համար կառավարիչները դիմում են համագործակցության մարտավարության օգնությանը:

Ара ОГАНЕСЯН
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВЛАСТИ В ТАКТИКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Ключевые слова: сотрудничество, источник власти, межгрупповые конфликты, высокая неопределенность, организационные цели.
Кроме установления высоких результатов, современные организации стремятся сотрудничеству как между работниками, так и между менеджерами. Последнее возможно за счет использования менеджерами соответствующих механизмов.
В статье рассмотрены тактики, которые в первую очередь укрепляют власть менеджера или того, кто владеет им. Потом для избежания конфликтов и противоречий, менеджеры используют тактику сотрудничества.

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ