ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) /  2018
 
Անահիտ ԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է տնտեսական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման ոլորտում արդի վերլուծական գործիքների, մասնավորապես արհեստական բանականության և նյարդային ցանցերի հնարավոր օգտագործման ուղղությունները։ Հոդվածը ներկայացնում է մեքենաների ուսուցման պոտենցիալը՝ տնտեսական քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացում։ Միևնույն ժամանակ այն քննարկում է ժամանակակից վերլուծական գործիքակազմի սահմանափակումները՝ ընդգծելով հայեցողականության և մարդկային ներուժի կարևորությունը։

Анаит ТЕВОСЯН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, нейронные сети, экономическая политика.
В статье рассматриваются тенденции использования современных аналитических инструментов в области разработок экономической политики и принятия решений, в частности использования искусственного интеллекта и нейронных сетей.
В статье представлен потенциал машинного обучения в экономической политике и в принятии решений.
В то же время он рассматривает ограниченность современных аналитических инструментов, подчеркивая важность дискреционных возможностей и человеческого потенциала.

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ