ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Մարի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Բանկային համակարգում առաջարկվող ծառայությունների վրա հիմնված մրցակցությանը այժմ փոխարինելու է գալիս նոր տեխնոլոգիաների ու գների վրա հիմնված մրցակցությունը: Տեխնոլոգիական լուծումներով հագեցած մեծ կապիտալ ունեցող բանկերը փոխելով ծառայությունների ծավալը և գնային սպեկտրը փոխում են նաև մատուցվող ծառայությունների արագությունը և արդյունավետությունը՝ դրանով իսկ բարձրացնելով հաճախորդների բավարարվածության աստիճանը: Նման մրցակցային շուկայում գոյատևելու համար բանկերը պետք է օպտիմալ կերպով գնահատեն իրենց արդյունավետությունը: Շուկային բնորոշ ներքին ամենաէական գործոնը, որը կարող է յուրաքանչյուր բանկի մրցակցային արդյունավետության համար որոշիչ նշանակություն ունենալ՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման /ՄՌԿ/ գործոնն է:

Мари СТЕПАНЯН
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, корпоративная культура, стратегическое планирование, повышение квалификации сотрудников.
На данный момент конкуренции, основанной на предлагаемых услугах в банковской системе пришла на замену конкуренция, основанная на новых технологиях и ценах. Банки, имеющие большой капитал, оснащенные технологическими решениями, меняя объем услуг и ценовой спектр, меняют также скорость и эффективность, предоставляемых услуг, этим же повышая степень удовлетворенности посетителей. Для выживания на таких конкурентных рынках, банкам необходимо оптимально оценить свою эффективность. Самый существенный внутренний фактор, характерный для рынка, который может иметь решающее значение для конкурентной эффективности любого банка- это фактор управления человеческими ресурсами.

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ