ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Տաթևիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ԲԼՈԿՉԵՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Բլոկչեյն տեխնոլոգիան դարձել է նորարարության ամենաթարմ բացահայտումներից մեկը: Անընդհատ աճող մրցակցության ու տեխնոլոգիական առաջընթացի պայմաններում բլոկչեյնը մուտք գործեց նաև բանկային ոլորտ: Հոդվածում ուսումնասիրվել են բլոկչեին տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարներն ամբողջ աշխարհում: Ներկայացվել են բանկային ոլորտում բլոկչեյն տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորություններն ու առավելությունները:

Татевик ШАГИНЯН
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РА
Ключевые слова: Технологии блокчейн, банковские услуги, инновации, технологическое развитие.
Блокчейн технологии стали одним из последних инновационных открытий. В условиях возрастающей конкуренции и технологического развития блокчейн технологии вошли также в банковский сектор. В статье рассматриваются перспективы развития технологии блокчейн во всем мире. Были представлены возможности и преимущества внедрения блокчейн технологий в банковском секторе.

ԲԼՈԿՉԵՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ