ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Անուշ ԱՆԱՆՅԱՆ
ԲՐԵԿԶԻԹԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Գոյություն ունեն Եվրամիության կազմից Միացյալ Թագավորության դուրս գալու հետևանքների վերաբերյալ մի շարք վերլուծություններ, որոնք իրականացվել են ինչպես Բրեկզիթի կողմնակիցների, այնպես էլ Բրեկզիթ չցանկացող մարմինների կողմից: Բնականաբար, կատարված վերլուծությունները և՛ հակասական բնույթ ունեն, և՛ ամբողջական չեն, և՛ ցույց են տալիս տարբեր պատկերներ: Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Միացյալ Թագավորության տնտեսության վրա Բրեկզիթի հնարավոր հետևանքների վերլուծությանը:

Ануш АНАНЯН
ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКЗИТА НА ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Ключевые слова: Соединенное Королевство, Брекзит, внешняя торговля, импорт, валюта, экономический рост.
Существует ряд исследований относительно последствий выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Эти исследования были проведены как со стороны союзников, так и стороны противников Брекзита. Естественно проведенные исследования имеют противоречивый характер, нецелостный и показывают разные сценарии.В данной статье был представлен анализ последствий Брекзита на экономику Соединенного Королевства.

ԲՐԵԿԶԻԹԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ