ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Нарек БАБИНЯН
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Նարեկ ԲԱԲԻՆՅԱՆ
ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՉԱՓՄԱՆ և ԳՆՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Բանալի բառեր. տուրիզմ, գնահատման մեթոդներ, զբոսաշրջային ոլորտ, ՎՏԿ ցուցանիշներ, վիրտուալ տուրիստական կլաստեր:
Այս հոդվածը նվիրված է վիրտուալ տուրիստական կլաստերների ցուցանիշների չափման և գնահատման մեթոդիկային: Հոդվածում դիտարկվում են կլաստերային վերլուծության մեթոդները և բացահայտվում յուրաքանչյուր մեթոդի առավելությունները և թերությունները։

Нарек БАБИНЯН
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
Данная статья посвящена методике измерения и оценке показателей виртуальных туристических кластеров. В статье рассматриваются методы кластерного анализа. В статье выявлены преимущества и недостатки каждого предлагаемого метода.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ