ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Нарек БАБИНЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Նարեկ ԲԱԲԻՆՅԱՆ
ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Բանալի բառեր: տուրիզմ, տուրիստական կլաստեր, զբոսաշրջային ոլորտ, միջազգային փորձ, մոդել:
Այս հոդվածը նվիրված է միջազգային մակարդակի վրա տուրիստական կլաստերների ձևավորման հիմնախնդիրներին։ Հոդվածում դիտարկվում են կլաստերների աջակցման հիմնական ուղղությունները, և դրանց ձևավորման ու կառավարման տարբեր մոդելները, որոնք ընդունված են տարբեր երկրներում։

Нарек БАБИНЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
Данная статья посвящена формированию туристических кластеров на международном уровне. В статье рассматриваются основные направления поддержки кластеров и различные модели формирования и управления кластерами, принятые в разных странах мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ