ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Հայկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲ Ընկերությունը հանդիսանում է բնական մենաշնորհի դասական օրինակ ՀՀ-ում, քանի որ միայն այս Ընկերությունն է տիրապետում ՀԾԿՀ-ի կողմից տրված գազի ներկրման, փոխադրման, բաշխման և օպերատորի բացառիկ լիցենզիաներին: Բացի այդ, Ընկերությունը հանդիսանում է հանրապետության խոշորագույն հարկատուներից և գործատուներից մեկը, որի գրանցած տնտեսական արդյունքները ունենում են շղթայական ազդեցություն գազի ոլորտի հետ փոխկապակցված մյուս տնտեսական և սոցիալական միավորների համար: Հոդվածում իրականացվել են Ընկերության գործունեության արդյունավետության վերլուծություն, որոնց հիման վրա պարզվել է, որ Ընկերությունը տնտեսական կառավարման արդունավետության առումով ունի մի շարք խնդիրներ:

Айк ХАЧАТРЯН
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»
Ключевые слова: ЗАО «Газпром» Армения (Компания), ликвидность, рентабельность, коэффициенты Левериджа, эффективность управления.
ЗАО «Газпром Армения» является классическим примером естественной монополии в Армении, поскольку только эта компания обладает эксклюзивными лицензиями на импорт, транзит и распределение газа, поставляемого КРОУ. Кроме того, Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Республике Армения, экономические результаты которой оказывают цепное влияние на другие экономические и социальные субъекты, связанные с газовой промышленностью. В статье анализируется эффективность деятельности Компании, на основе которой есть ряд задач связанных с эффективностью экономического управления.

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ