ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Фёдор АДИЯН
ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
Բանալի բառեր. ինովացիա, ներմուծում, տեխնոլոգիա, գիտական հետազոտություններ և մշակումներ, զարգացում:
Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում արտասահմանյան տեխնոլոգիաների ներմուծումը հանդիսանում է երկրների զարգացման հիմնական ուղիներից մեկը: Այս ուղղությունը առավել մեծ կարևորություն ունի հատկապես զարգացող երկրների համար, որոնք սուղ ֆինանսական միջոցների պայմաններում չեն կարող սեփական արտադրության տեխնոլոգիաներ առաջարկել տնտեսությանը: Տվյալ աշխատանքը նվիրված է երկրի տնտեսական զարգացման մեջ տեխնոլոգիաների դերը հետազոտելուն:

Фёдор АДИЯН
ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Импорт зарубежных технологий является одним из ключевых направлений инновационного развития стран на протяжении последних нескольких десятилетий. Особенно актуальным данное направление является для развивающихся стран, которые в силу недостаточных финансовых средств не имеют возможности обеспечивать национальную экономику технологиями собственного производства. Данная работа посвящена исследованию роли импорта технологий в инновационном развитии страны.

ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ