ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Արա ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԿԱՏԱԼՈՆԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ներկայումս Եվրոպայում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններից մեկը Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեի արդյունքների ու հնարավոր սցենար¬ների շուրջ քննարկումներն են: Նման համատեքստում շատ կարևոր է վերլուծել ու բացահայտել Իսպանիայի տնտեսության մեջ Կատալոնիայի ունեցած դերն ու նշանակությունը: Սույն հոդվածում վերլուծվել ու համեմատվել են Իսպանիայի ու Կատալոնիայի մի շարք տնտեսական ցուցանիշներ, որոնց հիման վրա բացահայտվել է Կատալոնիայի կշիռը Իսպանիայի տնտեսության մեջ, ինչպես նաև ներկայացվել են այն դրական ու բացասական գործոնները, որոնք կարող են ազդել Կատալոնիայի վրա վերջինիս հնարավոր անկախացման դեպքում:

Ара МКРТЧЯН
РОЛЬ КАТАЛОНИИ В ЭКОНОМИКЕ ИСПАНИИ
Ключевые слова: Испаниая, Каталония, открытость экономики, чистый экспорт, иностранные инвестиции.
Одним из самых важных событий в Европе сегодня является обсуждение результатов референдума по независимости Каталонии и возможныe сценарии. В этом контексте очень важно проанализировать и определить роль и значение Каталонии в экономике Испании. В этой статье анализируется и сравнивается ряд испанских и каталонских экономических показателей, на основе которых был выявлен вес Каталонии в испанской экономике, а также представлены положительные и отрицательные факторы, которые могут повлиять на Каталонию в случае его возможной независимости.

ԿԱՏԱԼՈՆԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ