ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Роман ПЕТРОСЯН
ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЮГO-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ռոման ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՍԻԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Բանալի բառեր. ԱՍԵԱՆ, տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիա, տնտեսական զարգացում, ներդրում, զարգացող երկրներ:
Ձեւավորված ասիական տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միտումները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հանգեցրեցին մի շարք երկկողմ եւ բազմակողմ առեւտրային համաձայնագրերի կտրուկ աճին: Երկկողմ առեւտրային համաձայնագրերի առատությունը կարող է խոչընդոտել Արեւելյան Ասիայում (EAFTA), այդ թվում ` ASEAN-ի հետ Չինաստանի, Ճապոնիայի եւ Հարավային Կորեաի հետ ազատ առեւտրի համաձայնագրերի կնքմանը: Վերջին տարիների հիմնական միտումների վերլուծությունը հաստատում է այն գաղափարը, որ ASEAN- ն ոչ միայն մասնակցում է տնտեսական ինտեգրման գործընթացի խորացմանը, այլեւ ընդլայնմանը: Մյուս կողմից, EAFTA- ն իսկապես իրականություն է դառնում երկարաժամկետ հեռանկարում` չնայած առկա մարտահրավերներին եւ ռիսկերին:

Роман ПЕТРОСЯН
ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЮГO-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Сформированный азиатский регионализм привел к резкому увеличению в ряде двусторонних и многосторонних торговых соглашений в течение последних нескольких лет. Обилие двусторонних торговых соглашений могут также помешать заключению соглашения о свободной торговле в Восточной Азии ( EAFTA ) , включая АСЕАН , Китай, Японию и Южную Корею.
Анализ основных тенденци последних лет подтверждает мысль о том, что АСЕАН не только участвует в углублении процесса экономической интеграции , но и в ее расширении. С другой стороны, EAFTA действительно может стать реальностью в долгосрочной перспективе, несмотря на существующие вызовы и риски.

ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЮГO-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ