ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Գագիկ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Հոդվածում կատարվել է հանրային ծրագրերի իրականացման ծախսերի ու ակնկալվող արդյունքների համադրություն՝ կարևորելով շուկայական գին չունեցող արդյունքների գնահատման անհրաժեշտությունը: Քննարկվել են ժամանակի արժեքի, կյանքի արժեքի, բնական բարիքների արժեքի գնահատման մեթոդները: Հոդվածում կատարվել է նաև հանրային ծրագրերի բաշխման էֆեկտի գնահատում:

Гагик АКОПЯН
Методологические вопросы анализа государственной программы и оценки результатов
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общественная программа, жизненная ценность, общественное предпочтение, эффективное распределение, распределенный вес, социальная справедливость
В статьея представлена комбинация затрат на реализацию государственных программ и ожидаемых результатов, что подчеркивает необходимость оценки цен на основе результатов, не основанных на рыночных ценах. Обсуждаются методы оценки ценности жизни, ценности природного богатства и т д. В статье также была оценена эффективность распределения государственных программ.

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ