ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի գյուղատնտեսությունը կլիմայական ռիսկերի պատճառով տարեկան 15-30 մլրդ դրամի վնաս է կրում: Հատկապես մեծ է կարկտահարության, երաշտի և ցրտահարության հասցրած վնասը: ֆերմերային տնտեսությունները սեփական միջոցներով չեն կարող պայքարել բնական աղետների դեմ, առավել ևս վերականգնել պատճառված վնասները: Ուստի հոդվածում լուսաբանվում է կլիմայական ռիսկերի կառավարման ուղղությամբ ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը: Ուսումնասիրվում է այդ նպատակով իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի մեխանիզմները և արդյունավետությունը:

Самвел АВЕТИСЯН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Ключевые слова : сельское хозяйство, климат, субсидия, механизмы, эффективность
Из-за климатических рисков ежегодно сельское хозяйство Армении страдает ежегодными потерями 15-30 млд. драмов. Особенно высок урон вызванный градом, засухой и морозами. Фермеры не могут бороться со стихийными бедствиями своими силами и тем более восстанавливать убытки. Поэтому в статье излагается политика управления климатическими рисками, осуществляемая правительством Республики Армения.Изучаются механизмы и эффективность программ государственной поддержки для этой цели.

ՀՀ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ