ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Tatevik SHAHINYAN
ANALYSIS OF ACTIVE AND PASSIVE OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS AND THE WAYS OF THEIR IMPROVING

Keywords: Passive operations, active operations, indicators of the effectiveness, analysis of passive operations.
The article discusses the theoretical frameworks for the analysis of active and passive operations of commercial banks. The technique of analysis of the effectiveness of active operations is presented. The ways of improving passive operations are also highlighted.

ANALYSIS OF ACTIVE AND PASSIVE OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS AND THE WAYS OF THEIR IMPROVING  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ