ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Անուշ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԸ ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ուսումնասիրելով նախկին ԽՍՀՄ երկրների առողջապահական համակարգերի ֆինանսավորման մեխանիզմները, պարտադիր բժշկական ապահովագրական շուկան և հաշվի առնելով դրանց թերություններն ու առավելությունները, ՀՀ առողջապահական համակարգի առկա խնդիրները, առաջարկվում է ՀՀ-ում ներդնել պարտադիր բժշկական ապահովագրական համակարգ, որի արդյունքում կմեղմանա սոցիալական անհավասարությունը, կապահովվի համընդհանուր հասանելիություն բժշկական ծառայություններին և կնպաստի երկարաժամկետում առողջապահական համակարգի բարեփոխումների իրականացմանը:

Ануш ТУМАНЯН
ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР И ВОПРОСЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевие слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, расходы на здравоохранение, ВВП.
Изучая механизмы финансирования здравоохранения стран бывшего СССР, рынок обязательного медицинского страхования, их недостатки и преимущества и проблемы системы здравоохранения Армении, предлагаем внедрить в Армении систему обязательного медицинского страхования, что приведет к социальному равенству, всеобщему доступу к медицинским услугам и будет способствовать осуществлению реформ здравоохранения в долгосрочной перспективе.

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԸ ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ