ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Սոնա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Ֆինանսական շուկաններում առկա սահմանափակումներից է հանդիսանում գործակալական ծախսերը, որոնք հաճախ սահմանափակում են կազմակերպության կառավարիչների կողմից օպտիմալ որոշումների կայացման հարցում: Մասնավորապես, հեղինակը ցույց է տալիս հետաքրքրական մեկ օրինակ, երբ տեղի է ունենում կազմակերպության արժեքի փոխանցում պարտատերերից սեփականատերերին՝ կառավարիչների կողմից հավելյալ ռիսկային բիզնես նախագծում նարդրում կատարելու արդյունքում:

Сона ХАЧАТРЯН
РОЛЬ АГЕНТСКИХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ (ПРИМЕР ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РИСКОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ)
Ключевые слова: агентские расходы, ожидаемая доходность активов.
В современном мире корпоративных финансов существует множество затрат, которые ограничивают готовность руководства компании принимать оптимальные решения для максимизации акционерной стоимости. Одной из таких затрат является проблема c агентскими расходами. На очень интересным примерем, который демонстрирует чрезмерный риск принятия руководством, чтобы перевести богатство от держатели задолжннести к акционером.

ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ