ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Սոնա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԽՈՒՍԱՓՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Համաձայն Մոդիլիանի-Միլլերի տեսության ֆինանսական շուկաները գործում են առանց լրացուցիչ ծախսերի, ուստի կապիտալի կառուցվածքում էական չէ ֆինանսավորման տեսակները, իսկ ներդրումային ծրագրերի իրականացման որոշումներում կազմակերպության կառավարիչները մշտապես ձգտում են առավելագույնի հասցնել ներդրումներ կատարելով դրական զուտ ներկա արժեք ունեցող ծրագրերում:

Сона ХАЧАТРЯН
АГЕНТСКИЕ РАСХОДЫ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (НА ПРИМЕРЕ ИЗБЕЖАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ)
Ключевые слова: Агенские расходы, ожидаемая стоимость финансового бедствия
В идеальном мире Модильяни-Миллера на рынке нетy издержек, поэтому нет никакой разницы в вариантах финансирования для корпораций, а также концепции максимизации акционерной стоимости путем инвестирования в позитивные проекты NPV. Но в реальном мире существуют затраты, связанные с структурой капитала (ECFD) и агентскими расходами на задолженность и капитал, что неожиданно приводит к не максимизации проектов NPV для фирм.

ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԽՈՒՍԱՓՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ