ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Арман АМРОЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭСТОНИИ И АРМЕНИИ

Արման ԱՄՐՈՅԱՆ
ԷՍՏՈՆԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բանալի բառեր՝ հարկային համակարգ, Էստոնիա, Հայաստան, շահութահարկ, եկամտային հարկ:
Էստոնիայի հարկային համակարգը այսօր հանդիսանում է Եվրոպայի ամենազարգացող համակարգերից մեկը` արդյունավետության, ճկունության եւ հարկ վճարողների խթանման գործիքների շնորհիվ: Բալթյան «վագրի» փորձը հարկային քաղաքականության մեջ կարող է շատ օգտակար լինել Հայաստանի համար, հաշվի առնելով նրա հարկային համակարգի ձևավորումը և ուղղակի հարկման արդիականացման անհրաժեշտությունը:

Арман АМРОЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭСТОНИИ И АРМЕНИИ
Налоговая система Эстонии сегодня является одной из наиболее прогрессивных систем в Европе – благодаря своей эффективности, гибкости и стимулирующему налогоплательщиков инструментарию. Опыт балтийского «тигра» в налоговой политике может быть очень полезен для Армении, с учетом состояния становления ее налоговой системы и острой необходимости модернизации прямого налогообложения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЯМОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ЭСТОНИИ И АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ