ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Մասիս Սարքիս ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ
ՀՀ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Հեղինակի կարծիքով` ՀՀ ընկերություններում երկար ժամանակաշրջանի համար զարգացման մտածելակերպի սերմանումը բարդ գործընթաց է, և պետք չէ մոտ ապագայում դրական արդյունքներ ակնկալել, սակայն նմանատիպ միջոցառումները խթանող ազդեցություն կունենան կորպորատիվ արժոթղթերի զարգացման համար: Իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի մասին գրագետ ծրագիր ստեղծելու դեպքում հնարավորություն կընձեռվի բարելավելու ՀՀ բնակչության գիտելիքների մակարդակը կորպորատիվ արժեթղթերի տարբեր գործիքների վերաբերյալ, ինչն էլ, իր հերթին, կխթանի բնակչության ցանկությունը կորպորատիվ արժեթղթերում ներդրումներ կատարելու առումով:

Масис Саркис САРКИССЯН
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА АРМЯНСКИХ КОМПАНИЙ ОТ ВЫПУСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ И ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НЕАКТИВНОСТИ В ИНВЕСТИРОВАНИИ В КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова: корпоративные ценные бумаги, акции, инвестиции компаний, отсутствие доверия.
По словам автора, сложность развития мышления в Армении длительное время является сложным процессом, и нет необходимости ожидать положительных результатов в ближайшем будущем, но такие события окажут влияние на развитие корпоративного управления. А в случае создания компетентной программы на рынке корпоративных ценных бумаг будет повышен уровень знаний населения Армении по различным инструментам корпоративных ценных бумаг, что, в свою очередь, будет стимулировать желание населения инвестировать в корпоративные ценные бумаги.

ՀՀ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ