ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Անուշ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Բազում ընկերություններ ստանում են շահույթը իրենց ապրանքների և ծառայությունների գովազդն իրականացնելու միջոցով: Հետևաբար, քանի որ գովազդը մարքեթինգային ռազմավարության կարևոր բաղկացուցիչ է, ապա անհրաժեշտ է հիմնավորել դրա արդյունավետությունը: Գովազդի արդյունավետության գնահատումը պահանջում է որոշակի մեթոդների կիրառում, որոնց շնորհիվ գովազդային բյուջեն ճիշտ կբաշխվի, և ծախսերը կլինեն առավել օպտիմալ:

Ануш ШАХВЕРДЯН
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
Ключевые слова: экономическая эффективность рекламы, коммуникационная эффективность, рекламная кампания, рекламный бюджет, рекламные расходы.
Многие компании получают прибыль за счет рекламы своих продуктов и услуг. Поскольку реклама является важным компонентом маркетинговой стратегии, следовательно, необходимо обосновать ее эффективность. Оценка эффективности рекламы требует определенных методов, чтобы обеспечить надлежащее распределение рекламного бюджета и наиболее оптимальные затраты.

ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ