ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Եսթեր ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՂԲԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ

Անկախությունից ի վեր, Երևանը զգալի ներդրումներ է կատարել իր ենթակառուցվածքների բարելավման համար: Այդ ներդրումները եղել են ռազմավարական և նախատեսված են եղել հիմք դնելու Երևանի շարունակական սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, դրանով իսկ օգնելով ժողովրդի առաջընթացին: Սակայն կա մի ոլորտ, որում առաջընթացը սահմանափակված է եղել, և այդ ոլորտը կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարումն է, որն ավելի ու ավելի է ճանաչվում որպես առաջնային:

Естер КАРАПЕТЯН
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКУ МУСОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛЕЗНОСТИ
Ключевые слова: Инновации, инновационные проекты, твердые бытовые отходы, метод сравнительных измерений.
После приобретения независимости мерия г. Еревана сделала значительные вложения в дело улучшения работы своих подразделений. Эти вложения можно считать стратегическими и направленными на дальнейшее улучшение социально-экономического положения трудящихся. Однако есть одна область, которую необходимо признать первоочередной - это переработка бытовых отходов.

ԱՂԲԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ