ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Էլեկտրաէնրեգետիկական համակարգը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առանցքային բաղադրիչներից մեկն է։ Համակարգում սակագնի հաշվարկման մեթոդոլոգիայի մանրամասն ուսումնասիրության անհրաժեշտություն է առաջացնում, ինչը թույլ կտա երկրի էներգետիկ արդյունավետության համար ունենալ ավելի հստակ մշակված քաղաքականություն։

Грант МАРГАРЯН
АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В АРМЕНИИ
Ключевые слова: Энергетическая сфера, Электроэнергетическая система, электроэнергия, экономическая безопасность, тарифы.
Электроэнергетическая система одна из ключевых составляющих экономики Республики Армении. Необходимо тщательно изучить методологию расчета тарифов в системе, что позволит более точно определить политику энергоэффективности страны.

ՀՀ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ