ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Нарек БАБИНЯН
СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ РА

Նարեկ ԲԱԲԻՆՅԱՆ
ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ զբոսաշրջություն, կլաստերային մոդել, զբոսաշրջային ոլորտ, զբոսաշրջային կլաստեր վիրտուալ զբոսաշրջային կլաստեր:
Այս հոդվածը նվիրված է տուրիստական բարդ ինդուստրիայի՝ որպես համակարգի, ախտորոշմանը, բացահայտելու բնորոշ ախտանիշները, առանձնահատկությունները և շարժման օրինաչափությունները այն արտացոլող մոդելների համատեքստում: Հոդվածում դիտարկվում են վիրտուալ զբոսաշրջային կլաստերների ձեւավորման մեթոդները եւ յուրաքանչյուր մեթոդի արդյունավետությունը: Հոդվածում մշակված և առաջարկված է վիրտուալ զբոսաշրջային կլաստերների (VTK) հայեցակարգը։

Нарек БАБИНЯН
СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ РА
Данная статья посвящена диагнозу, выявлению характерных симптомов, особенностей, свойств и закономерностей движения сложной туристической индустрии как системы в контексте отображающих ее моделей. В статье рассматриваются методы формирования виртуальных туристских кластеров и эффективность каждого метода. Разработана и предложена концепция виртуального туристических кластеров (ВТК).

СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ РА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ