ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Մանե ՄԵՋԼՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ-Ն ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածում համառոտ ներկայացված են տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրումից ՀՀ սպասումներն ու դրանց իրականացման առաջնահերթ քայլերը: Հոդվածի նպատակն է ՀՀ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման նախադրյալների վերլուծության հիման վրա բացահայտել` ԵՄ, Եվրասիական տնտեսական միության և հարևան երկրների հետ ՀՀ տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության առավել արդյունավետ մոդելը, որը կարող է հնարավորինս նպաստել ՀՀ տնտեսական առաջընթացին, դառնալ ապագա զարգացումների հիմնական ուղենիշը:

Мане МЕЖЛУМЯН
РА В ПРОЦЕССЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Ключевые слова: всемирная экономика, экономические связи, интеграция, регион, региональные ключевые проблемы.
В статье кратко представлены ожидания РА от региональных экономических интеграций и приоритетные шаги для их реализации. Цель статьи-на основе анализа региональной экономической интеграции РА выявить наиболее эфективную модель регионального экономического сотрудничества РА с ЕС, Евразийским экономическим союзом и соседними странами, которая может максимально способствовать экономическому прогрессу РА, стать основным ориентиром для дальнейшего развития.

ՀՀ-Ն ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ