ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Մերուժան ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Մերձավոր Արևելքը ՀՀ արտահանման 3-րդ խոշոր գործընկերն է` ԱՊՀ-ից և ԵՄ-ից հետո: Տարեցտարի ընդլայնվում են դեպի այդ տարածաշրջան արտահանման ծավալները:
Բալասայի և Գրինվեյ-Միլների ցուցանիշները մատնանշում են, որ Հայաստանից Մերձավոր Արևելք արտահանվող ավելի քան երկու տասնյակ ապրանքախմբեր որոշակի տարիների ընթացքում բնորոշվել են համեմատական առավելության առկայությամբ: Հաշվի առնելով Մերձավոր Արևելքի երկրների աճող պահանջարկը ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքների նկատմամբ և այդ տարածաշրջանի հետ արտաքին տնտեսական կապերի շարունակական ընդլայնումը` անհրաժեշտ է խորացնել համեմատական առավելություն ունեցող ճյուղերում մասնագիտացումը և քայլեր ձեռնարկել այդ ապրանքախմբերի արտահանման ծավալների ավելացումը խթանելու նպատակով:

Меружан АСЛАНЯН
ОЦЕНИВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЭКСПОРТА АРМЕНИИ В СТРАНАХ БЛИЖНОГО ВОСТОКА
Ключевые слова: экспорт, сравнительное преимущество, специализация, индекс Балассы, нндекс Гринвея-Милнера.
Ближний Восток является третьим по величине экспортным партнером Армении после СНГ и ЕС. Из года в год объемы экспорта в этот регион расширяются.
Индексы Балассы и Гринвея-Милнера показывают, что экспортируемый более двух десятков товарных групп из Армении на Ближнем Востоке в течение определенных лет имели сравнительное преимущество. Принимая во внимание растущий спрос стран Ближнего Востока на товары экспортируемые из Армении и продолжающееся расширение внешнеэкономических связей с регионом, необходимо углубить специализацию в отраслях, которые имеют сравнительное преимущество и предпринять шаги по увеличению объемов экспорта этих товаров.

ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ