ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#3-4 (211-212) / -Հունվար 2018
 
Ակսել ՊՈՏՈՍՅԱՆ Լիլիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ԱԳՐՈԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ -ՈՒՄ

Հոդվածում կատարվել է ՀՀ-ում տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման ագրոկլիմայական ռեսուրսների տարածաշրջանային առանձնահատկությունների վերլուծություն, գնահատում և դրանց մշակության համար տարածաշրջանների առանձնացում:

Аксел ПОДОСЯН
Лилит АКОПЯН
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РА
Ключевые слова: технические культуры, регион, соя, табак.
В статье проведен анализ региональных особенностей агроклиматических ресурсов выращивания технических культур в РА, оценка и разделение регионов для их культивации.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ  ԱՃԵՑՄԱՆ ԱԳՐՈԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀՀ -ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ