ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Արևիկ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են հիփոթեքային վարկավորման գործիքների էությունը,միջազգային պրակտիկայում կիրառվող գործիքակազմերը,դրանց առանձնահատկությունները,ինչպես նաև Արցախի Հանրապետությունում առկա բացթողումները և արդյունավետ գործիքների ընդունման անհրաժեշտությունը:

Аревик АЛЕКСАНЯН
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ключевые слова: ипотечный кредит, инструменты ипотечного кредитования, традиционные инструменты, альтернативные инструменты, индексированные инструменты, стандартные ипотечные кредиты.
В статье представлена сушность инструментов ипотечного кредитования, механизмы, которые используютсяв в международной практике, их особенности, а также недостатки в Арцахской Республике и необходимости внедрения эффективных инструментов.

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ