ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Հակոբ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Բջջային կապի ծառայությունների ոլորտը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև: Թվային աշխարհում բջջային օպերատորների բիզնեսի գործող մոդելները ստեղծված իրավիճակում այլևս արդյունավետ չեն: Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում արտաքին մրցակիցների հետ արդյունավետ մրցակցության նպատակով բջջային կապի ծառայությունների օպերատորները պետք է անցնեն կերպափոխման որոշակի գործընթաց: Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում բջջային կապի ծառայությունների ոլորտի գլոբալ զարգացման միտումներին, որոնք նախանշում են ոլորտի մոտակա ապագան:

Акоп БАГДАСАРЯН
ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Ключевые слова: мобильная связь, телекоммуникации, интернет, развитие.
Сфера услуг мобильной связи стоит перед серьёзными вызовами. В цифровом мире действующие модели бизнес операторов мобильной связи в созданной ситуации больше не эффективны. В условиях развития цифровых технологий для эффективной конкуренции с внешними конкурентами операторы услуг мобильной связи должны пройти некий процесс трансформации. В данной статье рассматриваются тенденции глобального развития сферы услуг мобильной связи, которые предуказывают ближайшее будущее данной сферы.

ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ