ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Դիանա ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ազգային տնտեսության մրցունակությունը ցույց է տալիս տնտեսական քաղաքականության հաստատությունների արդյունավետությունը, որոնք ի հայտ են գալիս մարդկային, կապիտալ և բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությամբ՝ երկար ժամկետով ապահովելով բնակչության բարեկեցությունը: Ազգային տնտեսության մրցունակության գնահատումը բաժանում ենք 5 կատեգորիայի` տնտեսական արդյունավետություն, տեխնոլոգիական զարգացածություն, մարդկային ռեսուրսներ, կառավարման արդյունավետություն և արտադրության արդյունավետություն:

Диана ГЕВОРГЯН
СУТЬ И СТРУКТУРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: конкурентоспособность национальной экономики, сложные и простые показатели, экономическая эффективность, технологическое развитие, человеческие ресурсы, эффективность управления, эффективность производительности.
Конкурентоспособность национальной экономики демонстрирует эффективность институтов экономической политики, возникающих с использованием людских, капитальных и природных ресурсов, обеспечивающих благосостояние населения в течение длительного периода времени. Оценка конкурентоспособности национальной экономики делится на пять категорий: экономическая эффективность, технологическое развитие, человеческие ресурсы, эффективность управления и производительность.

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ