ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Цолак МАКАРЯН
МЕХАНИЗМ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТА РА В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье представлен особый механизм стабилизации и повышения уровня экспорта при критическом падении стоимости национальной валюты страны импортера из РА. Предложенный механизм определен как “реверсная квота экспортеров” или лицензионное квотное распределение импорта для экспортеров с целью нейтрализации отрицательного воздейстивия резкого колебания курса национальной валюты страны импортера из Армении на экспортеров РА.

Ցոլակ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ և ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ
Բանալի բառեր՝ ոչ սակագնային կարգավորում, արտահանողների հակադարձ քվոտա, ներմուծման քվոտա, սակագների քվոտայի տոկոսադրույք, ներմուծման քվոտայի լիցենզավորում:
Հոդվածում ներկայացվել է ճգնաժամային իրավիճակներում արտահանման մակարդակի կայունացման հատուկ մեխանիզմ՝ Հայաստանից ներկրող երկրի ազգային արժույթի կտրուկ արժեզրկման պայմաններում: Առաջարկվող մեխանիզմը սահմանվում է որպես «արտահանողների հակադարձ քվոտա» կամ արտահանողների համար ներմուծման լիցենզիոն քվոտաների բաշխում: Սխեմայի կիրառումը կչեզքացնի ներմուծող երկրի ազգային արժույթի կտրուկ տատանումների հետևանքով ՀՀ արտահանողների վրա բացասական ազդեցությունը:

МЕХАНИЗМ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТА РА В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ