ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Tigran PILIPOSYAN
REAL-TIME AND DAY-AHEAD ENERGY MARKETS

Տիգրան ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ
ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՕՐ-ԱՌԱՋ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
Բանալի բառեր՝ ՓՋՄ և ՍՓՓ էլեկտրաէներգիայի շուկաներ, «օր-առաջ» շուկաներ, «ընթացիկ» շուկաներ, վիրտուալ գործարքներ:
ՓՋՄ-ը (Փենսիլվանիա - Նյու Ջերսի - Մերիլենդ) և ՍՓՓ-ն (Հարավ-արևմտյան էներգաբլոկ) Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարածաշրջանային փոխանցման կազմակերպություններ են:
Վիրտուալ գործարքները ՓՋՄ և ՍՓՓ շուկաներում հանդիսանում են աճուրդային գործարքներ: Գոյություն ունեն «ընթացիկ» և «օր-առաջ» շուկաներ, որոնց աճուրդին հնարավոր է մասնակցել և շահելու դեպքում՝ գնել էլեկտրաէներգիա՝ հաղթած արժեքով: Վիրտուալ գործարքները երկկողմանի շուկայի արժեքավոր բաղադրիչներն են: Նրանք ունակ են մեղմացնել ինչպես մատակարարի, այնպես էլ պահանջարկի շուկայական հզորությունը` շուկայական մասնակիցներին թույլ տալով, առանց ֆիզիկական ակտիվների, մրցակցել ակտիվների սեփականատերերի շուկայում:
Շուկայի բոլոր մասնակիցներն ունեն «օր-առաջ» և «ընթացիկ» գները՝ ժամային հաճախականությամբ: Այս հոդվածում վերցնում ենք ենք «օր-առաջ» և «ընթացիկ» գների մի մեծ շարք և փորձում տեսնել, թե ինչ բաշխում ունեն «ընթացիկ» գների եկամտաբերությունները: Այնուհետև կատարում ենք ռեգրեսիա «օր-առաջ» և «ընթացիկ» գների միջև` տեսնելու, թե ինչպես են դրանք կապված միմյանց հետ:
Որից հետո վերցնում ենք «ընթացիկ» գների մի մասը և օգտագործելով մեր ռեգրեսիոն գործակիցները՝ կանխատեսում ենք «ընթացիկ» գների մյուս մասը և համեմատում տրված գների հետ՝ տեսնելու, արդյոք մոտ ենք կանխատեսել գները և կարող ենք մասնակցել աճուրդին՝ ճիշտ գին առաջարկելով:

Тигран ПИЛИПОСЯН
ТЕКУЩИЕ И ДЕНЬ-ВПЕРЕД РЫНКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Ключевые слова: ПДжМ и СПП рынки электроэнергии, «день-вперед» рынки, «текущие» рынки, виртуальные сделки.
ПДжМ (Пенсильвания - Нью-Джерси - Мэриленд) и СПП (Southwest Power Pool) являются региональными компаниями по передаче электроэнергии в Соединенных Штатах.
Виртуальные сделки на рынках ПДжМ и СПП продаются с аукциона. Существуют «текущие» и «день-вперед» рынки, где можно купить электроэнергию, выигрывая аукцион. Виртуальные сделки являются ценным компонентом двустороннего рынка.
Все участники рынка имеют «день-вперед» и «текущие» ставки ежечасно. В этой статье мы берем большое количество «день-вперед» и «текущих» цен и пытаемся увидеть, какая функция распределения у «текущих» цен. Затем мы делаем регрессию между «днем-вперед» и «текущими» ценами, чтобы увидеть, как они связаны друг с другом.
После этого мы берем часть «текущих» цен и используем наши коэффициенты регрессии для прогнозирования другой части «текущих» цен и сравниваем прогнозы цен с реальными ценами, чтобы узнать, хорошы ли наши прогнозы и можем ли мы участвовать в аукционе, предлагая правильную цену.

REAL-TIME AND DAY-AHEAD ENERGY MARKETS  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ