ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Մհեր ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՁԵՎՎԱԾ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

Սույն հոդվածում քննարկվում է Եվրոպական Միության «Արևելյան գործընկերություն» ծրագրի 5-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում (2017թ. նոյեմբերի 24) Հայաստանի հետ ստորագրված Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) էությունը, ներկայացվում են դրանից բխող քաղաքական ու տնտեսական համագործակցության շրջանակն ու սահմանափակումները, ինչպես նաև տարբերությունները 2013թ. բա¬նակցված, սակայն Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության և ԵՄ արտաքին քաղաքականության անբավարար ճկունության հետևանքով չստորագրված Ասոցացման համաձայնագրից։ Խորին հարցազրույցների հիման վրա հակիրճ ներկայացվում են նաև ՀՀ Ազգային ժողովի չորս խմբակցությունների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները նոր փաստաթղթի շուրջ, որոնք բացառապես դրական են, սակայն ներառում են որոշ վերապահումներ՝ կապված դրա իրագործման հետ։ Ընդհանուր եզրակացությունն այն է, որ ՀԸԳՀ-ն միայն «անցումային գործարք» է, որը կարող է վերանայվել՝ կախված իրագործումից։ Այն նաև թույլ է տալիս ՀՀ-ին իր արտաքին քաղաքականությունում պահպանել փոխլրացման սկզբունքը։

Мгер АКОПЯН
ПЕРЕСТРОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И ЕВРОПЕЙС¬КИМ СОЮЗОМ И ПОВЕСТКА ДНЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Европейское соседство, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, политический диалог, либерализация виз, экономическое сотрудни¬чество, позиции политических сил.
В данной статье изучается Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (СВРП), подписанное между Арменией и Европейским союзом в рамках V саммита Восточного партнёрства (24 ноября 2017 г.), представлены рамки и ограничения исходящего из соглашения политического и экономического сотрудничества, а также разли¬чия с Соглаше-нием об ассоциации, обговоренным в 2013 году, но не подписанным в результате вступления Армении в Евразийский экономический союз и недостаточной гибкости внеш¬ней политики ЕС. На основе углубленных собеседований вкратце даны позиции представителей четырёх фракций Национального собрания Армении относи¬тель¬но нового документа. Позиции эти исключительно положительные, но с некоторыми оговорками, связанными с имплементацией документа. Общий вывод заключается в том, что СВРП является лишь «промежуточной сделкой», которая может быть пересмотрена в зависимости от имплементации. Это также позволяет Армении сохранить в своей внешней политике принцип комплементарности.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՁԵՎՎԱԾ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ