ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Սույն աշխատանքում առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի մշտադիտարկման նոր մեթոդական մոտեցում: Մեր տարբերակում հնարավոր է դառնում առանձնացնել որոշակի խնդիրներ ունեցող դիտակետեր, վեր հանել այդ խնդիրների պատճառները:

Астгик ПАРСЯН
MЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РА
Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, фактор, факторный анализ, мониторинг.
В эстатье представлен новый методологический подход к мониторингу поверхностных вод Республики Армения. В данной версии возможно определить те пункты наблюдения, в которых имеются значительние отклонение от норм и объяснить причины этих проблем.

ՀՀ  ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ  ՋՐԵՐԻ  ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ