ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Վարդան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեր գլոբալացման դարաշրջանում, բավական աշխուժացել է բանկերի միջազգային գործունեությունը: Նոր ձևավորված միջազգային բանկերը դուրս են գալիս արտասահմանյան շուկա, առաջարկելով են ծառայությունների լայն շրջանակ: Շատ հաճախ դրանք դառնում են ընդունող երկրի տնտեսության ամենաազդեցիկ մասնակիցը: Սակայն, այդ հանգամանքը երբեմն բերում է նաև խնդիրների, ինչի պատճառով անհրաժեշտ եղավ ստեղծել կազմակերպություններ, որոնց նպատակը կլիներ կարգավորել բանկերի միջազգային գործունեությունը:

Вардан БАГДАСАРЯН
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА И СПОСОБОВ ИХ КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: банк, международный, контроль, услуга, финансовый, организация.
В нынешней эпохе глобализации довольно активизировалось международная деятельность банков. Новообразованные международные банки выходят на иностранные рынки, предлагая широкий спектр услуг. Очень часто они становятся самым влиятельным субъектом экономики принимающего государства. Однако, это обстоятельство иногда приводит к проблемам, в результате чего стало необходимым создать организации, целью которых являлось бы регулирование международной деятельности банков.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ