ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Ռոբերտ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԳՆՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԻՏԵՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Համաձայն գնողունակության պարիտետի տեսության ձևավորվող փոխարժեքը արտացոլում է համապատասխանաբար երկու երկրների փոխարժեքների գնողունակության կապըª ձևավորելով հավասարակշռված փոխարժեք: Դրամական միջոցների փոխարկումը մեկ արժույթից մյուսը տեսականորեն չպետք է տանի դրանց գնողունակության պարիտետների փոփոխության: Հետազոտության շրջանակներում բացհայտվել են ՀՀ տնտեսության և ԱՊՀ երկրների արժույթների փաստացի փոխարժեքների գնողունակության կապը և դրանց շեղումը տվյալ երկրների գնողունակության պարիտետներից, կատրվել կանխատեսում:

Роберт МЕЛИКЯН
ВОПРОСЫ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОБМЕННОГО КУРСА АРМЯНСКОГО ДРАМА ПУТЕМ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: обменный курс, паритет покупательной способности, прогноз, дефлятор ВВП, отклонение.
Согласно теории паритета покупательной способности, определение обменного курса отражает взаимосвязь покупательной способности двух обменных курсов разных стран путем формирования сбалансированного обменного курса. обмен денежных средств из одной валюты в другую теоретически не должен приводить к изменению их покупательной способности. В рамках нашего исследования мы изучили взаимосвязь экономики Армении и стран СНГ, а также соотношение их валют и их отклонения от паритета покупательной способности для каждой страны.

ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԳՆՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԻՏԵՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ