ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Լյուդմիլա ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանկային ծառայությունների ոլորտի զարգացման ներկա ժամանակաշրջանը ուղեկցվում է համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի և շուկայում առկա ուժեղ մրցակցության պայմաններով, հետևաբար բանկերն իրենց դիրքերը շուկայում չկորցնելու, ինչպես նաև ամրապնդելու նպատակով դիմում են նորարարական բանկային տեխնոլոգիաների օգնությանը՝ ընդլայնելով իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակը:
Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգը ևս ձգտում է, որպեսզի աշխարհի առաջատար բանկերի կողմից կիրառվող նորարարական տեխնոլո•իաները հասնեն Հայաստան և լիարժեք կերպով յուրացվեն:

Людмила БАРСЕГЯН
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛУГИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ АРМЕНИИ
Ключевые слова: банковские услуги, инновации, продукты, новые технологии, банковский рынок, онлайн-банкинг.
Нынешнее развитие банковской отрасли сопровождается глобальным финансовым кризисом, а также жесткой конкуренцией на рынке, поэтому банки, в целях сохранения и укрепления своих позиций, прибегают к инновационным банковским технологиям, тем самым расширяя спектр своих банковских услуг.
Банковская система Республики Армения также использует все возможные средства для внедрения, а также для полного освоения инновационных технологий, используемых ведущим и банками мира.

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ