ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ ՈՐՈՇ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ

Այս հոդվածում ներկայացվել է ՀՀՀՀՍ-ի որոշ բնութագրեր և պահանջներ՝ վերլուծելով թե որքանո՞վ են դրանք արդյունավետ ու իրագործելի: Նաև, վերլուծության արդյունքից ելնելով ներկայացվել են ՀՀՀՀՍ-ի բարելավման առաջարկներ:

Гнел ХАЧАТРЯН
ОБЗОР СТАНДАРТА БУХУЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: СБГС, государственный сектор, бухучот, метод начисления, основные средства, переоценка, низкоценные активы.
В этой статье представлены несколько положения и требования СБГС, и обсуждает их эффективность. Кроме того, предлагаются рекомендации по улучшению СБГС.

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ ՈՐՈՇ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ