ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Տիգրան ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ
ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՅՈՒՉԵՐՍՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ

Օպտիմալ կառավարման էլեկտրակայանին վերաբերող խնդիրը տարածելով ֆինանսական դաշտում, կարողանում ենք հասկանալ այս տիպի խնդիրների վրա կատարված աշխատանքների կարևորությունը: Արդյունքում, որոշակի սահմանափակումներով խնդրի, որն իր մեջ պարունակում է մարկովյան մոդելներ, լուծման գոյության փաստը թույլ է տալիս մտածել այս խնդրի մասին: Ստացված արդյունքները ոչ միայն կարելի է կիրառել ապրանքային ֆյուչերսների ոլորտում, այլ, կատարելով համապատասխան այլ ենթադրություններ և դնելով սահմանափակումներ` կարելի է օգտագործել որպես լավ գործիք ֆինանսական այլ ասպարեզներում և օպտիմիզացիայի բնագավառում: Այն նաև մեծ հնարավորություններ է տալիս ավելի ընդլայնելու և զարգացնելու խնդիրը, կիրառելու ըստ կազմակերպության ծավալած ֆինանսական գործունեության:

Тигран ПИЛИПОСЯН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКАХ
Ключевые слова: процесс движения, функция прибыли, дискретный период времени, стратегии управления, процесс Маркова, процесс нормализации.
Проблема, содержащая определенные ограничения, которые включают в себя модели Маркова, решаема, и это позволяет нам думать о важности этой проблемы. Полученные результаты могут быть использованы не только в области товарных фьючерсов, но и, сделав соответствующие предположения, могут быть использованы в качестве хорошего инструмента для оптимизации и в других областях финансового сектора. Это также дает большие возможности для расширения и развития проблемы, и для его использования в финансовых организациях.

ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖՅՈՒՉԵՐՍՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ