ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Լիլիթ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Վրեժ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԲԱՑԱՀԱՆՔՈՒՄ ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ («ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-Ի ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Հետազոտությունում կատարվել է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի լեռնային արտադրամասում ներդրված նոր տեխնիկայի արդյունավետության հիմնավորում՝ այնտեղ կիրառվող հին և նոր մեքենասարքավորումների օգտագործման ցուցանիշների համեմատական վերլուծության հիման վրա:

Лилит ЕГИАЗАРЯН
Вреж ГУГАКСЯН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ НА КАРЬЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО "ЗММК")
Ключевые слова: производственные процессы, эффективность новой техники, буровые станки, капитальные вложения, фонд рабочего времени.
В исследовании обоснованна эффективность внедренной новой техники на примере горного цеха "Зангезурского медно-молибденового комбината" на основании сравнительного анализа показателей использования старых и новых механизмов и оборудования.

ԲԱՑԱՀԱՆՔՈՒՄ ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ («ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-Ի  ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ