ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Shiraz VARDANYAN
THE ESSENCE AND MAIN METHODS OF TRANSFER PRICING

Keywords: intercompany management, transfer pricing, transfer pricing methods
The article considers the essence of transfer pricing and the features of application of main transfer pricing methods. Author makes a conclusion about applicability of transfer pricing methods as tools for regulating the intra-company relations.

THE ESSENCE AND MAIN METHODS OF TRANSFER PRICING  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ