ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Հռիփսիմե ԽՈՆԴԿԱՐՅԱՆ
ՏԱՐԵՑ ՄԱՐԴԻԿ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀՈՒԶՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ-ում բնակվող տարեց մարդկանց ապրելակերպի հուզող խնդիրներն ավելի մանրամասն պարզաբանելու առիթով հեղինակի կողմից 2017թ. (մարտ-ապրիլ) անց է կացվել սոցիոլոգիական հետազոտություն: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա հեղինակի կողմից կատարվել են շատ օգտակար եզրակացություններ՝ տարեց մարդկանց ապրելակերպի հետ առնչվող խնդիրների լուծման գործում, ինչպես նրանց ընտանիքներում, այնպես էլ հասարակական կյանքի համապատասխան ոլորտներում:

Рипсиме ХОНДКАРЯН
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ВОЛНУЮЩИЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ В АРМЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: старые люди, старение общества, традиционная семья, социальная активность, общество, поколение.
С целью выявления существующие проблемы проживания пожилых людей в Армении, со стороны автора в начале 2017 года (март-апрель), было провeдено социологическое исследование. На основании анализа проведенного исследования, со стороны автора были разработаны весьма полезные рекомендации, с целью решения важнейших задач проживания пожилых людей как у себя дома, так и в соответствующих сферах общественной жизни.

ՏԱՐԵՑ ՄԱՐԴԻԿ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀՈՒԶՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ