ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
Եվրոպական արժութային համակարգի ստեղծումը և հետագա զարգացումը խթան հանդիսացավ աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում արժութային միությունների ձևավորման համար: Ներկայում դրանք հանդես են գալիս տարբեր ձևերով, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտում է տվյալ միության անդամ երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակը, ինտեգրման աստիճանը և հեռանկարները: Հոդվածում ներկայացված են արժութային միությունների ժամանակակից ձևերը, ինչպես նաև դրանց ընձեռած առավելություններն ու թերությունները ինտեգրացիոն խմբավորումների մասնակից պետությունների համար:

Мисак АВАГЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ СОЮЗОВ
Ключевые слова: интеграция, валютная политика, расчетная единица, обменный курс, трансакционные расходы.
Создание и дальнейшее развитие Европейской валютной системы стало стимулом для формирования валютных союзов на разных континентах мира. В настоящее время они представлены по-разному, каждый из которых выражает уровень экономического развития государств-членов союза, степень интеграции и перспективы. В статье описываются современные формы валютных союзов, а также их преимущества и недостатки для государств-участников интеграционных группировок.

ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ