ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Միսակ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ԵԱՏՄ շրջանակներում արժութային միություն ստեղծելու և միասնական արժույթի ներդրման մասին խոսակցությունները անհրաժեշտություն են առաջացնում ևս մեկ անգամ վերլուծել եվրասիական տարածաշրջանում ձևավորված ինտեգրացիոն գործընթացների արդյունավետությունը, դրանց զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև վեր հանել այն նախադրյալները, որոնք հիմք կհանդիսանան տնտեսական ինտեգրման հաջորդ փուլին` արժութային միությանը անցում կատարելու համար: Հոդվածում ներկայացվել են ԵԱՏՄ անդամ երկրների տնտեսական զարգացման կայունությունը որոշող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, հաշվարկվել կոնվերգենցիաների շեմերը և դրանց հիման վրա մատնանշվել ԵԱՏՄ-ում միասնական արժույթի ներդրման համար անհրաժեշտ հիմնական պայմանները:

Мисак АВАГЯН
О ВОПРОСЕ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: валютный союз, единая валюта, платежная система, финансовый рынок, валютный риск.
Разговоры о создании валютного союза и введении единой валюты в рамках ЕАЭС создают необходимость еще раз проанализировать эффективность интеграционных процессов сформированных в евразийском регионе, перспективы их развития, а также выявить те предпосылки, которые послужат основой для перехода к следующему этапу экономической интеграции - валютного союза. В статье представлены основные макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития стран-членов ЕАЭС, рассчитаны пороги конвергенции, на основе которых указаны основные условия, необходимые для введения единой валюты в ЕАЭС.

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ